השנה התחלנו בתהליך ייחודיות בשיתוף

עם עיריית חיפה וגף ניסוי ויזמות.

קיבלנו מעיריית חיפה יועצת ארגונית בשם שרה טוויל

ויחדיו במפגשים שבועיים בשיתוף עם כל צוות ביה"ס

התחלנו לבנות את פרופיל הייחודיות של בית ספר גיל.

 

הסיבות לפיתוח ייחודיות בית ספרית?

 

  1. קידום תפיסה של חינוך לחדשנות חינוכית ברמת ארגון, צוות, תלמידים, קהילה.
  2. פיתוח והעמקה של ייחודיות בית ספרית – פדגוגית וארגונית.
  3. שיפור איכות החינוך והטיפול – הפיכת התוכנית הייחודית לחלק מאורח חייו של ביה"ס.
  4. יצירת מודל חדש שיש לו ערך מוסף בעיני קהלי היעד  שלו.
  5. חיבור ביה"ס למציאות החיים המתחדשת והמשתנה.

 

כניסה למערכת