החזון שלנו

קמפוס ק"ש – בית שהוא בסיס ללמידה ולהתפתחות אישית וחברתית
במציאות החיים המשתנה
המאפשר לכל אחת ואחד בק"שת הצבעים
הזדמנות להרקיע שחקים ולעוף למרחקים

כניסה למערכת