חינוך חברתי וערכי

בקמפוס קריית שרת אנו שואפים לחזק את תחושת השייכות של תלמידינו לחברה הישראלית ולסייע להם לגבש את זהותם האישית והחברתית באופן מיטיב ותורם.

החינוך החברתי-ערכי בקמפוס פועל במקביל לתכנית הלימודים הפורמאלית ומבקש להשלים אותה בשלושה מוקדים: הפרט, הקהילה והמדינה. לאורך שלוש השנים בחטיבה העליונה, משתתפים התלמידים בסדנאות, סיורים, הרצאות ואירועים נוספים, אשר תורמים להם בפיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית ובחיזוק הקשר בינם  ולבין המרחב החברתי בו הם פועלים.

בהתאם לתכנית הליבה של משרד החינוך, החינוך החברתי- ערכי בקמפוס מתמקד במספר נושאים:

כניסה למערכת