מבנה ארגוני ובעלי תפקידים

מנהלת הקמפוס השש-שנתי והחטיבה העליונה – גלית לוי  

מנהלת חטיבת ביניים ארן – שוש גרג'י  

מנהלת חטיבת ביניים אלון – הילה אגסי 


סגנית המנהלת – מזי היימן

סגנית המנהלת – גפנית פרידמן

סגן המנהלת – משה בללי

סגנית המנהלת – דורית ויסבלט

בעלי תפקידים בשכבות ובמקצועות השונים

מורים לפי מקצועות

צוות פרה רפואי ומנהלה

כניסה למערכת