מועצת תלמידים

"התפיסה החינוכית של טיפוח מנהיגות נוער ייצוגית מושתתת על ההכרה שחינוך לדמוקרטיה לא יכול להסתמך רק על התיאוריה, אלא חייב לכלול גם את החוויה ההתנסותית, שתאפשר לבני הנוער להבין ולהפנים כראוי את תפקידו וחשיבותו של מנהיג במשטר דמוקרטי ואת אחריותם של הבוחרים בתהליך הבחירה וב'יום שאחרי'" (קרמניצר-שנהר, 1996).

מועצת התלמידים בתיכון קרית שרת, מחנכת לטיפוח מנהיגות נוער ייצוגית המקדמת את הערכים הדמוקרטיים בבית הספר ובקהילה. מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר מסייעת בטיפוח אקלים מיטבי ומחזקת את זיקת התלמידים ואת השתייכותם להוויה הבית-ספרית והקהילתית.

פעילותה של מועצת התלמידים בבית הספר מובנית על בסיס ערכים ועקרונות כגון כבוד האדם וחירותו, הזכות לשוויון וחופש הביטוי.
בתיכון קרית שרת המועצה מייצגת את כלל התלמידים בבית הספר, ובכללן קבוצות ייחודיות.
מועצת התלמידים נפגשת פעם בשבוע עם מלווה המועצה ונוטלים חלק פעיל במגוון האירועים המתקיימים בבית הספר.

כניסה למערכת