מגמת מנהיגות

"אין כלל לאדם דבר טוב מן הצדק, פרט לאהבה, חובה עלינו גם להילחם בעד הצדק, אבל להילחם במידת האהבה". (מרטין בובר)

מגמת מנהיגות ערכית מעודדת את תלמידיה לחשיבה יצירתית וביקורתית על החברה הישראלית. כחלק מפעילות המגמה התלמידים נחשפים לתרבות ישראלית, יהודית ועולמית, זאת על מנת להקנות מודעות, מוסריות ואחריות חברתית. בנוסף, המגמה מקנה כלים מגוונים להכרת החברה שיובילו לגיבוש זהותו של כל תלמיד. המגמה שמה לה כמטרה מרכזית את "החינוך האזרחי" אשר יוביל לבניית בסיס חזק של ידע, מיומנות ודרך נכונה שתייצר אזרחים טובים, תורמים ואכפתיים יותר.

מבנה תוכנית הלימודים במגמה: 

תלמידי המגמה ילמדו שני מקצועות מורחבים (בהיקף של 5 יח"ל כל אחד):

  1. אזרחות –  2 יח"ל בסיס, יח"ל  אחת פרויקט מיזם חברתי,  2 יח"לPBL מורחבות.

במסגרת המיזם החברתי באזרחות הקליטו תלמידי פלג מנהיגות שכבת יב׳ שלושה הסכתים (פודקאסטים) בנושא המוכנות לגיוס לצה״ל

2.  מקצוע נוסף –מקצוע מורחב נוסף מתוך מגוון המקצועות המורחבים לתלמידי המגמות בביה"ס.

אוכלוסיית היעד ותנאי הקבלה:

  • על המועמדים לעבור ריאיון אישי ומבחן בכתב (כתיבת נייר עמדה-חיבור בנושא סוגיות אזרחיות שונות).
  • הישגים – כל מקצועות הלימודים בציונים של 85 ומעלה (בתעודה של מחצית א' בכיתה ט').
  • עדיפות לציון פעיל ביותר במחויבות אישית.

רכז המגמה: יואל גירון 

כניסה למערכת