למידה משמעותית

כאנשי חינוך, אנו מאמינים שלמידה משמעותית מתחילה בצוות לומד כחלק מארגון לומד. צוות המורות והמורים בבית הספר מתגאה בלמידה המתמשכת המתקיימת במסגרת מועצות פדגוגיות והשתלמויות מוסדיות.

אנו לומדים, חושבים ומחפשים כל הזמן את צורת הלמידה הרלוונטית למורה, לתלמיד ולתקופה.

כחלק מהרפורמה ללמידה משמעותית שהוטמעה בתקופתו של השר פירון, התלמידים נבחנים בהערכה חלופית על חלק מחומר הלימוד הן במקצועות הליבה והן במקצוע הבחירה.

במסגרת ההערכה החלופית, הקמפוס – על פני הרצף השש שנתי, מוביל בתחום הלמידה מבוססת פרויקטים (Project Based Learning) משנת תשע"ד. PBL היא למידה לאור תוצר, הנעשית בקבוצות ובאופן רפלקטיבי בהנחיית המורה המלמד.

כיום בבית הספר התיכון נלמדים כ-20 פרויקטים בקבוצות לימוד שונות, ביניהן קבוצות לימוד בתחומי הדעת אמנות, הסטוריה וספרות, הלוקחות חלק בתכנית "חלוצי הערכה" (המרה מלאה של בחינת הבגרות החיצונית בהערכה בית ספרית).

בחטיבות הביניים שלנו, אלון וארן משתתפים כל התלמידים בלפחות ב- PBL  אחד בכל שנה, במסגרת כיתת האם בהובלת מחנכי הכיתות והמורים המקצועיים.

ברוב מקצועות הלימוד חלק מתכנית ההיבחנות מומרת בהערכה חלופית בה מבצעים התלמידים משימות כתיבה, משימות בצוות, הצגה בפני קהל ועוד.

כניסה למערכת