מידע לתלמידים ולהורים לקראת המעבר לחטיבה העליונה

מצורף מידעון לשימושכם:

כניסה למערכת