מגמת מנהיגות

מגמת המנהיגות מתמקדת בעשייה הערכית – חינוכית.  בבסיסה מונח הקשר שבין התלמיד לבין החברה והארץ בה הוא חי. אחת המטרות המרכזיות היא טיפוח הערך של אהבת הארץ והגברת הזיקה לארץ-ישראל באמצעות לימוד עברה ומורשתה. כמו כן, היא מפתחת בתלמידים כישורי מנהיגות ומוכנות להובלת תהליכים ומשימות חברתיות, תוך פיתוח וחיזוק מערכת ערכים. התלמידים מגבירים את לימודי השל"ח וידיעת הארץ ומתנסים בהובלת יוזמות חברתיות ויישומן. כל זאת בדגש על פיתוח אישי ועל פיתוח מיומנויות של עבודת צוות ושיתופי פעולה. 

המנהיגות במגמה מבוססת על רציונל לפיו הערכים של היחיד הם אלו שמכשירים אותו להיות מודל להובלת האחר. חלק מרכזי בלמידה מהווה הקשר בין התלמידים לבין סביבתם כך  שיהוו בוגרים משמעותיים בעשייה הכיתתית והבית ספרית ואזרחים מעורבים חברתית. 

כניסה למערכת