המגמה המדעית

רכזת המגמהאפרת קוזאי 

 

"כל התקדמות גדולה בשטח המדע נבעה מהעזה חדשה של הדמיון" ( ג'ון דיואי 

 

המגמה המדעית מכשירה ומכינה לומדים לקראת השתלבותם ותרומתם לחברה הישראלית בדגש על מדע וטכנולוגיה תוך קידום רמת ההישגים האישיים ומצוינותפיתוח סקרנות ומוטיבציה להמשך לימודים אקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיהפיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות ומורכבות וטיפוח מסוגלות והתמודדות עצמית וחברתית להתגייס למשימות מאתגרות בתחומי המדע השונים. 

 

הלימודים במגמה מיועדים לתלמידים מצטיינים במקצועות המדעייםהלימודים מתאפיינים בהעמקה ובהעשרה במתמטיקה ובתחומי מדע שונים ( ביולוגיהכימיהפיזיקה ), בסיורים מדעיים לימודיים ובעבודת חקרהתלמידים ילמדו בתוכנית Ytek של הטכניון שייחודה לימודי רובוטיקה ופיתוח החשיבה המתמטית 

כניסה למערכת