מגמה רב תרבותית

רכזת המגמהנאוה מי טל קגן 

 

מדינת ישראל היא מדינה רב תרבותיתהמקודשת לכל הדתות. 

הלימודים במגמה כולליםלימודי שפותתרבויות ועדות במדינת ישראלבמסגרת המגמה התלמידים פוגשים קהילות שונות במקום מגוריהם ומשתתפים בהרצאות ובפעילויותהמגמה מיועדת לתלמידים בעלי תודעה חברתית גבוהה ובעלי כישרון ברכישת שפות זרות 

כניסה למערכת