מידע לתלמידים ולהורים לקראת המעבר לחטיבה העליונה

מידע לתלמידים ולהורים לקראת המעבר לחטיבה העליונה מצורף מידעון לשימושכם: